Related Post

36 Replies to “CỜ VUA HÌNH NGƯỜI 3D _ BATTLE VS CHESS 3D”

  1. hậu ăn hậu là thắng còn mất hai xe hơi uổng phí mà làm cách nào để chạy nhanh với đồ họa đẹp vậy bạn

  2. đồ họa hoành tráng, rất xị nhưng vẫn thích bàn cờ truyền thống ơn, chứ vầy khó nhìn với suy nghĩ vì hiệu ứng nhiều !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *