Con người tại AIA | Một ngày của Chuyên viên Hoạch định Tài chính I AIA Việt Nam



Bạn mua bảo hiểm không phải vì lúc nào đó bạn sẽ ra đi, mà vì những người bạn yêu thương vẫn còn ở lại. Công việc của một chuyên viên hoạch định tài chính là giúp đỡ khách hàng hiểu rõ điều này. Hãy cùng tìm hiểu một ngày làm việc của nhân viên hoạch định tài chính tại AIA, công ty bảo hiểm hàng đầu và đầy sáng tạo tại Việt Nam.

Đại lý Ngoại hạng – AIA Việt Nam
#DailyNgoaihang #AIAVietnam

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://indiancinema-analysis.com/category/kinh-doanh/

Related Post

5 Replies to “Con người tại AIA | Một ngày của Chuyên viên Hoạch định Tài chính I AIA Việt Nam”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *