Related Post

7 Replies to “Công dụng trị bệnh của lá vông nem”

  1. Lá này kho thịt thơm lắm. Người huyết áp thấp dùng nên cẩn thận. Em dùng rồi làm hạ huyết áp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *