Công thức lấy ảnh ngẫu nhiên trong Excel với hàm BS_PIC của Add-in A-Tools v8.1Excel chỉ có thể Insert picture cố định hoặc liên kết công thức giản đơn để lấy ảnh. Muốn tạo ra công thức tự link các ảnh để tự động thay đổi thì cần dùng hàm BS_PIC của A-Tools. Các bạn cần làm các bước sau:
• Bước1: Vẽ khung ảnh
• Bước 2: Lập công thức
– Hàm RandBetween lấy ngẫu nhiên dòng từ 1.. 60 (ví dữ liệu có 60)
– Hàm INDEX lồng bên ngoài để lấy file ảnh ở vị trí dòng tìm được
=INDEX(RAND…))
– Hàm BS_PIC bao ngoài cùng để chuyển tên file ảnh thành bức ảnh
=BS_PIC(INDEX(…)))
– Copy cho các bức ảnh khác…
• Bước 3: Nhấn phím F9 để các bức ảnh nhận ngẫu nhiên…

(*) DOWNLOAD:

(Video sử dụng tư liệu bài hát của ban nhạc Joy – Valerie)

Nguồn: https://indiancinema-analysis.com/

Xem thêm bài viết: https://indiancinema-analysis.com/category/cong-nghe

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *