Related Post

13 Replies to “Cùng chơi Dota Auto Chess: Drow Ranger”

  1. thề là chơi bộ troll warlock không bào giờ có troll warlord luôn, nếu được thì xin phép a có 1 bài hướng dẫn hệ nào đi với hệ nào cho người mới chơi biết

  2. Mọi người ai thích chơi game này thì bấm zo link này mình add friend chơi chung nha.

    http://s.team/p/mtg-tddw/RNTDDGTV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *