Các bạn chuyển SET về HD1080 để xem nét nhất!

1. VUI TẾT TRUNG THU CÙNG CÔ VÀ TRÒ:

2. LỚP MẪU GIÁO NHỠ B1 VỚI BÀI NHẢY AEROBIC:

3. CUỘI KHỜ – MÚA LỚP MẪU GIÁO LỚN A1:

4. RƯỚC ĐÈN THÁNG TÁM – MÚA: LỚP MẪU GIÁO NHỠ B1:

5. BỐ ƠI MÌNH ĐI ĐÂU THẾ – MÚA: LỚP MẪU GIÁO LỚN A1:

6. MIMIMI – NHẢY: BÉ THỦY TIÊN – LỚP MG LỚN A1:

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://indiancinema-analysis.com/category/giai-tri/


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *