Related Post

10 Replies to “Đăng ký lịch hẹn xin Visa Hàn Quốc”

  1. Cảm ơn anh, video rất ý nghĩa anh cho em hỏi đến ngày hẹn mà vẫn chưa thấy trung tâm báo về đt như vậy có phải đã bị trượt dồi ko ạ,em cảm ơn

  2. Em đăng ký lịch hẹn online mà sao hệ thống xác nhận tin nhắn không gởi mã số đến? E chờ hoài mà không được.

  3. Ngài kim Dai su quoan vừa bi truy tố nhận hội lộ
    Bay gio đến lượt giám đốc Hanna tour Việt nam van thuoc Phong KVAC vào tù bọc lịch khong giúp ích

  4. HAY CHAO TRO ANH trung tâm KVAC thuộc cộng ty Hanna tuor Việt nam nay bán cuộc hẹn ra ngoài cho các công ty môi giới thu lợi
    Đại sứ quoan Han quốc chao quyền thu nhan hồ sơ KVAC trực thuoc Công ty Hanna tour Việt nam thu lợi bất chinh tu từ Bên ngoai ai cung biết cần bao chi truyền hình len tiếng

  5. Thêm mã tào lao giờ lại thêm cái mã 6 số làm khó người đăng ký thêm con tụi đăng ký ảo thì nó vẫn mua sim rác đăng ký bình thường trước đã khó giờ lại khó thêm toàn nói những chuyện không liên quan .

  6. kênh cộng động Việt Hàn nói rất đúng.người ta đang ăn bữa ba chén cơm giờ cho ăn một chén đói quá phải tìm cách ăn lén thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *