Đánh Trống Múa Lân 2019 đoàn LSR Hải Nam Liên Hữu Khai QuangMột số hình ảnh Đánh Trống Múa Lân của đoàn LSR Hải Nam Liên Hữu trong Lễ Cúng Tổ Huê Quang Đại Đế và Khai Quang lần thứ 66 năm 2019.
#mualan2019 #danhtrongmualan2019
Video chia sẻ với mục đích giao lưu, học hỏi và nâng cao tinh thần Múa Lân Sư Rồng Việt Nam. Bấm Đăng Ký để nhận thông báo xem video mới.

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://indiancinema-analysis.com/category/giai-tri/

Related Post

One Reply to “Đánh Trống Múa Lân 2019 đoàn LSR Hải Nam Liên Hữu Khai Quang”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *