Dị Tính, một khái niệm gần như mới mẻ về giới tính, nhưng thực ra Dị Tính là những điều mà chúng ta đã luôn biết từ trước tới nay. Ngược lại…

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://indiancinema-analysis.com/category/lam-dep/


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *