Related Post

38 Replies to “DIABLO sVIP – Tiến hóa lần đầu tiên trông ngầu lòi =)) " TRUY KICH VN "”

  1. Anh linh ơi, khúc đầu lúc anh làm herp cầm súng phóng lựu đi bắn zombie người sắt( con người sắt đó chính là em đó) lúc chơi em cũng bị 1 hero giết em = súng lựu đó và khi xem trong video cũng có cảnh như vậy :V, anh làm thêm 1 video gold bolt đi anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *