Related Post

9 Replies to “Điều khiển robot hút bụi Xiaomi bằng giọng nói – Google Assistant”

  1. Luân sẽ càng ngày càng mập ra với cái google assitant và mấy cái loa google home. Mình mà có tiền dư dã cũng không bao giờ đầu tư vào mấy cái “thông minh” như thế này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *