Related Post

One Reply to “Điều trị suy giãn tĩnh mạch chân”

  1. E chào Bs .e đừng lâu hay bị căng đau và ngồi xuống cũng đau . vậy có phải bị giãn tĩnh mạch ko

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *