Related Post

7 Replies to “DIY- Cách Mở chai sơn móng tay bị khô cứng 💋”

  1. các bạn ơi trong video phụ đề thiếu nha 🙂 li nước thuỷ tinh chứa nước nóng r bỏ chai sơn dốc ngược vào nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *