Related Post

48 Replies to “DJ Đám Ma 2 – Chỉ Việt Nam Mới Có Nhạc Này ( Music of funeral DJs ) Nhạc Sống Thanh Ngân”

  1. 🙏 con lạy cụ ạ trên thế gian này còn có cả loại nhạc này à 🙏🙏🙏🙏 mà cũng bốc phết nhề 👍

  2. Nghe kỹ nhé mọi người ko phải nhạc đám ma đâu….! Có tiếng đàn cò trong" dj " nghe cảm thấy lạ như vậy thôi ak..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *