Doanh nghiệp nuốt khách sạn Bàn Cờ Hà Nội Ai chịu trách nhiệm?cao 9 tầng, chưa hết khấu hao, toạ lạc ngay trên “phố vàng” Nguyễn Thái Học P.Văn Miếu, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội lại dễ dàng rơi vào tay tư nhân với giá 0 đồng. Sự việc hy hữu này có trách nhiệm lớn của nhiều cơ quan ban ngành Hà Nội như Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Sở Tài chính.Cụ thể, đối với Sở Tài chính Hà Nội, với chức năng tham mưu giúp UBND TP.Hà Nội quản lý nhà nước về tài chính, tài sản nhà nước… ngày 7 . 8 . 2014, Sở này có tờ trình số 4794 . TTr STC QLCS gửi UBND TP.Hà Nội xác định khách sạn Bàn Cờ cao 9 tầng có giá trị bằng 0 không còn giá trị .Ngoài ra, việc cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường làm thủ tục cho Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Huy Hùng Công ty Huy Hùng thuê đất 50 năm kể từ 2010 là không đúng theo quy định pháp luật tại Luật Đất đai 2003 và Quyết định 49 . 2008 . QĐ UBND ngày 25 . 11 . 2008 của UBND TP.Hà Nội.Cụ thể, theo Điều 7, Quyết định số 09 . 2007 . QĐ TTg ngày 19 . 1 . 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước Việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước quy định tại khoản 4 Điều 5, khoản 3 Điều 6 Quyết định này được thực hiện thông qua hình thức đấu giá theo quy định của pháp luật về bán đấu giá.Tại Thông tư số 83 . 2007 . TT BTC ngày 16 . 7 . 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Quyết định số 09 . 2007 . QĐ TTg, nêu rõ Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, công ty nhà nước khi được cấp có thẩm quyền cho phép bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải thực hiện bán đấu giá tài sản trên đất, đấu giá quyền sử dụng đất . việc tổ chức bán đấu giá do cơ quan, đơn vị có cơ sở nhà, đất thuê tổ chức có chức năng bán đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá…..Đối chiếu theo quy định trên, tài sản nhà, sau 31 . 12 . 2012, nếu Nhà nước không có nhu cầu sử dụng, muốn giao đất, cho thuê đất phải tổ chức bán đấu giá…Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì, ngày 29 . 11 . 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường lại có Tờ trình số 6597 . TTr STNMT ĐKTK đề nghị UBND TP. Hà Nội có quyết định thu hồi đất cho Công ty Huy Hùng thuê để tiếp tục sử dụng cùng công trình đã xây dựng là khách sạn.Khu đất vàng 87 Nguyễn Thái Học P.Văn Miếu, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội có diện tích 451m2 do Công ty Dịch vụ Du lịch Ba Đình, nay là Công ty Ăn uống Dịch vụ Du lịch Ba Đình Công ty Ba Đình quản lý, sử dụng.Theo tìm hiểu của VTC News, năm 1992, Công ty Ba Đình được UBND quận Ba Đình, UBND TP.Hà Nội đồng ý cho liên doanh với Công ty Vật tư Quận 3 TP.HCM, sau đổi thành Công ty Thương mại Vật tư quận 3 để đầu tư xây dựng khách sạn Bàn Cờ cao 9 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng là 2.921m2.Theo thỏa thuận giữa các bên, Công ty Thương mại Vật tư quận 3 được quyền quản lý, khai thác tài sản là khách sạn Bàn Cờ trong thời hạn 18 năm đến hết ngày 31 . 12 . 2012 . Hết 18 năm, Công ty Vật tư quận 3 phải bàn giao toàn bộ khách sạn Bàn Cờ cho Công ty Dịch vụ Du lịch Ba Đình.Nguồn vốn xây dựng khách sạn do Công ty Vật tư quận 3 vay của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam Vietcombank . Năm 1996, Công ty Vật tư quận 3 cam kết mang toàn bộ giá trị công trình Khách sạn Bàn Cờ đã xây dựng xong để thế chấp cho Vietcombank.Đến năm 1998, Công ty Ba Đình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhưng không đưa tài sản là khách sạn Bàn Cờ vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa.Năm 2007, đến lượt Công ty Vật tư quận 3 làm thủ tục phá sản. Theo quyết định của Toà án Nhân dân TP.HCM, quyền quản lý và khai thác, sử dụng khách sạn Bàn Cờ của Công ty Vật tư thương mại quận 3 được giao cho Vietcombank.Năm 2010, Vietcombank làm thủ tục bán đấu giá khoản nợ phải thu đối với khách nợ là Công ty Vật tư thương mại quận 3 với tài sản đảm bảo là quyền quản lý và khai thác, sử dụng khách sạn Bàn Cờ đến hết ngày 31 . 12 . 2012.Tại cuộc đấu giá lần này, Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Huy Hùng Công ty Huy Hùng trúng đấu giá khoản nợ trên.Theo đó, Công ty Huy Hùng được quyền quản lý và khai thác, sử dụng khách sạn Bàn Cờ đến hết 31 . 12 . 2012. Hết thời gian trên, khu đất 87 Nguyễn Thái Học và tài sản trên đất là Khách sạn Bàn Cờ thuộc sở hữu của nhà nước.

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://indiancinema-analysis.com/category/kinh-doanh/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *