Related Post

3 Replies to “Doc Bao Vem 645 05/08/2019”

  1. 2 ông này đúng là ko biết gì thật. Phi-líp-pin kiện trung quốc, thắng kiện rồi nhưng trung quốc nó có thèm tuân theo lệnh phán quyết đâu. Giờ vn đi kiện thì kết quả liệu có khác ko, thắng kiện mà trung quốc nó vẫn ko tuân thủ theo phán quyết thì sao. 1 vụ kiện như thế 2 ông biết tốn bao nhiêu tiền ko, đổ 1 Đống tiền vào kiện mà ko thu đc kết quả khả quan thì đi kiện làm gì.
    Tư duy ko có hèn gì năm 45 đánh thắng nhanh quá

  2. Thằng thầy thuốc lang băm hoàng kiều đem THUỐC GIẢ qua bán tại Cali nên ông sư và Hoàng thi thao uống vô CHẾT là đúng rồi.
    Thằng lang băm nầy quen thân với thằng chủ tịch nhà nước nguyễn xuân phúc mà, đem hàng đi bán dể như trở bàn tay. thằng Việt gian nầy nó muốn giết hại người quốc gia mà. 👹

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *