Related Post

14 Replies to “DU LỊCH CẦN GIỜ NGÀY 22-6-2019”

  1. Đây là khu vực mới vào cổng. Du lịch ở Cần Giờ chủ yếu là thưởng thức Hải Sản mà thôi. Đi lại tự do. 0 mua vé vào cổng gì cả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *