DU LỊCH NHA TRANG, PHẦN 2 : I – RESORT NHA TRANG ( Khu nghỉ dưỡng suối Khoáng nóng )Du lịch I – Resort Nha Trang là một khu du lịch dành cho các bạn thích cảm giác mạnh, có tắm bùn, tắm khoáng v…..
giá vé vào cổng là : 170.000 đ người lớn, trẻ em là : 80.000 đ.
Địa chỉ : 19 Xuân Ngọc , Vĩnh Ngọc, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại : 0258 3 830 141 – 0258 3 838 838

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://indiancinema-analysis.com/category/du-lich/

Related Post

5 Replies to “DU LỊCH NHA TRANG, PHẦN 2 : I – RESORT NHA TRANG ( Khu nghỉ dưỡng suối Khoáng nóng )”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *