Related Post

5 Replies to “Đứa con trai thứ nhì tự sáng tác nhạc”

  1. đụ mẹ mày con mày lồn đâu mà nói như đúng rồi vậy,đến con vợ mày còn k biết ai là cha nó nữa,vì làm đĩ chó,ngửa lồn cho cả trăm thằng đụ banh lồn ra,mày là thằng nuoi con tu hú

  2. Chào bạn, đứa con trai của bạn giỏi quá làm chủ trang mạng chơi games, xin hỏi trang mạng của con bạn tên gì ? để thằng con của tôi vào chơi ủng hộ. Còn con của bạn phối nhạc & sáng tác nhạc đã kiếm tiền được chưa ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *