Đưa hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp để làm gì?Lời tòa soạn Kinh tế hộ gia đình, hiện chiếm tới hơn 30 percent GDP, lần đầu tiên được đưa vào Luật Doanh nghiệp. Điều này đã gây ra tranh luận nhiều chiều. Tuần Việt Nam xin giới thiệu các góc nhìn, các ý kiến góp ý với mong muốn tìm được giải pháp tốt nhất cho khu vực kinh tế này phát triển.Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ươngTôi đọc Chương VIIA về hộ gia đình trong dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi với rất nhiều băn khoăn liệu những quy định mới này có làm tê liệt khu vực kinh tế năng động này?Liệu các điều khoản chung ở Chương I và Chương II Luật Doanh nghiệp có áp dụng với hộ kinh doanh hay không? Nếu không áp dụng thì các nội dung của Chương VIIa về hộ kinh doanh giống như sinh vật ký sinh vào Luật Doanh nghiệp, mà không gắn với Luật Doanh nghiệp thành một thể thống nhất.Cho đến nay hộ kinh doanh về bản chất được quy định là cá nhân kinh doanh là proprietorship , một hình thức kinh doanh phổ biến trên thế giới. Nay hộ kinh doanh quy định như dự thảo là khác nhiều so với trước, nó có phần như hợp danh giản đơn nhưng lại quá sơ sài để có thể coi nó là một hợp danh giản đơn. Nó thuộc vào loại hình nào trong khoa học và thực tiễn pháp luật thế giới cho đến nay?Có hàng loạt các khái niệm chưa rõ nội hàm trong dự thảo Chương VIIA. Ví dụ i Gia đình là khái niệm sử dụng trong xã hội học, chứ không phải là một khái niệm pháp lý . pháp lý chỉ có thể nhân và pháp nhân. Do đó, khái niện thành viên gia đình là không rõ ràng về mặt pháp lý . ai được coi là thành viên gia đình? Mỗi công dân thể nhân là chủ thể pháp lý độc lập, độc lập về tài sản, độc lập trong các giao dịch thương mại, dân sự . vì vậy, nếu giữa họ không có thỏa thuận, thì các thành viên gia đình không có nghĩa vụ chịu nợ hay các nghĩa vụ khác của thành viên khác trong gia đình. Quy định như dự thảo là không phù hợp với nguyên tắc pháp lý cơ bản. ii Không rõ liệu một gia đình có thể đăng ký nhiều hơn 1 hộ kinh doanh . điều này không rõ lắm . và trong thực hiện rất có thể theo hướng một gia đình một hộ kinh doanh . đó chưa kể khái niệm gia đình là không rõ về pháp lý, nên có thể hai gia đình,hay nhiều hơn chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh. iii Về người đăng ký là chủ hộ, không rõ ở đây, chủ hộ đồng nghĩa với chủ sở hữu hộ kinh doanh, các thành viên khác đã ủy quyền có là đồng sở hữu hộ kinh doanh? Ủy quyền đăng ký không đồng nghĩa với ủy quyền quản lý, không có nghĩa là các hết trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan . và không có bất cứ quyền và lợi ích gì trong quản lý hộ kinh doanh. iv Những thứ không rõ ràng nói trên có nguy cơ tạo ra nhiều hệ lụy khó lường, nhất là mâu thuẫn quyền lợi nội bộ gia đình sẽ phát sinh từ những điều không rõ ràng nói trên?Bây giờ tôi phân tích vào từng điểm cụ thể của Chương VIIA.1. Đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.2. Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bao gồm a Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh.b Danh sách các thành viên gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do các thành viên gia đình đăng ký.c Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ hộ kinh doanh và các thành viên gia đình đăng ký hộ kinh doanh.Mục tiêu là giảm chi phí cho hộ kinh doanh, nhưng quy định về đăng ký hộ kinh doanh còn phức tạp hơn đăng ký doanh nghiệp tư nhân. Danh sách thành viên gia đình kèm theo sẽ có chữ ký, có địa chỉ, có số id và có thể cả giấy ủy quyền….Và căn cứ vào cái gì để xác thực họ là thành viên cùng một gia đình cùng với chủ hộ.3. Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bao gồm các thông tin sau đây b Tên và địa điểm đăng ký hộ kinh doanh . Đối với doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp đã không yêu cầu ghi ngành nghề kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh . nhưng đây lại yêu cầu ghi hoạt động kinh doanh. Khái niệm hoạt động kinh doanh cũng không phải là một phạm trù pháp lý . sẽ tạo ra sự tùy nghi trong thực thi, hành hạ người dân. Trong khi đó, các thông tin khác cần thiết lại không thấy.Điều 187d. Quyền và nghĩa vụ của chủ hộ kinh doanh1. Chủ hộ kinh doanh, thành viên gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh chịu trách nhiệm cá nhân, liên đới bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.Quy định này tương tự như general partnership. Tuy vậy, đối với hợp danh nó đã thành thông lệ, và nếu có gì khác, thì có thêm hợp đồng. Ở đây, thành viên gia đình về mặt pháp lý không có nghĩa vụ này. Quy định này trái với các quy định khác của pháp luật . và chỉ khi họ có một hợp động như thế mới có hiệu lực.2. Chủ hộ kinh doanh có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh . đại diện cho hộ kinh doanh tiến hành hoạt động kinh doanh, t

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://indiancinema-analysis.com/category/kinh-doanh/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *