Đừng xem thường 2 cha con đàn sỹ miệt vườn này, ngay cả bậc danh cầm cũng phải vỗ tay tán thưởng! ✔Kỷ niệm! Anh chị em họp mặt liu riu – lốc cốc – leng keng tại nhà em cuongmetaitu (Bình Phục Nhứt, Chợ Gạo, Tiền Giang – Chủ nhật 09/06/2019)!

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://indiancinema-analysis.com/category/suc-khoe/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *