ERIC CỦA MẸ THẢO BA KHANG (2m13d)(p2)Em Bửu Khiêm Được Mami Và Papa Dẫn Đi Chích Vaccine Tại Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Đà Nẵng (Lần 1)

1)Vaccine Hexaxim 0.5ml (sanofi, pháp) x 1,071,200 vnđ (chích)
2)Vaccine Rotateq 2ml x 650,400 vnđ
(uống)
3)Vaccine Synflorix Inj 0,5ml/1Dose (GSK,Belgium) (chích) x 1,008,300 vnđ
4) Khám Trước Tiêm Chủng Nhi x 220,000 vnđ
=Tổng : 2,949,900 vnđ 😓😓
Đà Nẵng 3/4/2019

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://indiancinema-analysis.com/category/suc-khoe/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *