Related Post

9 Replies to “Excel 2010: Bai 1.3: Sao chép công thức tính trong cột”

  1. lương cơ bản 500.000vnd 1 tháng mà làm 25 ngày , mức lương thành 7.500.000vnd 1 tháng sao tào lao thế .

  2. Em đang gặp vấn để (ở phút 2:38) khi chèn thêm dòng. Em muốn rằng cột lương chính sẽ vẫn tự động tính cho đến cuối bảng dữ liệu. Nghĩa là dòng mới chèn thêm sẽ có Lương chính = 0 ngay khi vừa được chèn vào. Còn các dòng bên dưới thì không bị ảnh hưởng. Em cám ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *