ExcelKetoan.vn – Tính thuế thu nhập cá nhân trên Excel đơn giản bằng hàm LookupSử dụng hàm Lookup để tìm kiếm thuế suất và phần điều chỉnh khi tính thuế TNCN trên Excel, công thức đơn giản nhưng rất hiệu quả khi áp dụng với hướng dẫn tính thuế bằng cách rút gọn.

Các bạn tải file thực hành tại ExcelKetoan.vn nhé

Nguồn: https://indiancinema-analysis.com/

Xem thêm bài viết: https://indiancinema-analysis.com/category/cong-nghe

Related Post

3 Replies to “ExcelKetoan.vn – Tính thuế thu nhập cá nhân trên Excel đơn giản bằng hàm Lookup”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *