Related Post

15 Replies to “Gà Chọi Quê Lúa | Bố Tùng Trễ Chữa Nước Gà Chọi”

  1. giờ nhin chú già qá rôi…găp chú tư năm 95 96 tai sới long biên..luc đó chú cầm nước đã la sô 1 miên bắc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *