GIA CHỦ TUỔI KỶ DẬU CHỌN NGƯỜI XÔNG ĐẤT NẲM 2021 TÂN SỬU cần tránh những TUỔI kiêng kị SAU

Chủ nhà sinh vào năm Kỷ Dậu 1969, 2029 muốn kiếm được tuổi đẹp để xông đất, xông nhà hợp tuổi thì trước tiên bạn cần phải biết những tuổi kiêng kị với tuổi Kỷ Dậu 1969, 2029 tương tự như so với năm Tân Sửu 2021.

Tiếp sau đây là 5 tuổi cấm kị với chủ nhà Kỷ Dậu chọn người xông nhà năm Tân Sửu thìTUYỆT ĐỐI PHẢI TRÁNH, bao gồm những tuổi:

 • Nhâm Ngọ (Sinh năm 1942, 2002)
 • Quý Mùi (Sinh năm 1943, 2003)
 • Quý Hợi (Sinh năm 1983)
 • Nhâm Tuất (Sinh năm 1982)
 • Ất Mão (Sinh năm 1975)

Những tuổi kể trên số đông đều tương khắc về năm giới Nạp âm, năm giới Thiên can, phạm xung – hình – hại về Địa chi đối với tuổi gia chủ cũng với năm Tân Sửu 2021 nên bất lợi đối với sự xông nhà, mở hàng trong dịp đầu năm mới.

CÁC TUỔI XÔNG NHÀ NẲM 2021 cực tốt CHO GIA CHỦ TUỔI KỶ DẬU

 • Chọn tuổi Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001)
 • Nạp âm: Bạch Lạp Kim (Vàng sáp ong)
 • Mệnh: Kim
 • Ngũ hành
 • Tuổi Tân Tỵ ngũ hành nạp âm là Bạch Lạp Kim tương hợp với nạp âm Đại Dịch Thổ của tuổi Kỷ Dậu (2 điểm).
 • Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Bạch Lạp Kim của tuổi Tân Tỵ (2 điểm).
 • Thiên can
 • Can Kỷ của chủ nhà thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Tân Tỵ (2 điểm).
 • Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương phù hợp với hành Kim của người xông (1 điểm).
 • Địa chi
 • Chi Dậu của gia chủ và chi Tỵ của người xông được tam hợp (2 điểm).
  Chi Sửu của năm Tân Sửu 2021 & chi Tỵ của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Tỵ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dậu của gia chủ (1 điểm).
 • Tổng điểm:12/12 – chất lượng cao

như vậy tuổi Tân Tỵ (Sinh năm 1941, 2001) là tuổi rất tốt để gia chủ tuổi Kỷ Dậu chọn người xông nhà năm 2021 với thang điểm 12/12.

Xem thêm: Xem tuổi xông đất tuổi Dậu năm 2021

Chọn tuổi Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009)

 • Nạp âm: Tích Lịch Hỏa (Lửa sấm sét)
 • Mệnh: Hỏa
 • năm giới
 • Tuổi Kỷ Sửu ngũ hành nạp âm là Tích Lịch Hỏa tương hợp với nạp âm Đại Dịch Thổ của tuổi Kỷ Dậu (2 điểm).
 • Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Tích Lịch Hỏa của tuổi Kỷ Sửu (2 điểm).
 • Thiên can
 • Can Kỷ của chủ nhà thuộc hành Thổ bình hòa với hành Hỏa của người xông sinh vào năm Kỷ Sửu (1 điểm).
 • Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ bình hòa với hành Hỏa của người xông (2 điểm).
 • Địa chi
 • Chi Dậu của chủ nhà và chi Sửu của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Sửu của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dậu của chủ nhà (1 điểm).
 • Tổng điểm:10/12 – chất lượng cao

như thế tuổi Kỷ Sửu (Sinh năm 1949, 2009) là tuổi rất tốt để chủ nhà tuổi Kỷ Dậu chọn người xông nhà năm 2021 với thang điểm 10/12.

Chọn tuổi Ất Tỵ (Sinh năm 1965)

 • Nạp âm: Phú Đăng Hỏa (Lửa đèn to)
 • Mệnh: Hỏa
 • năm giới
 • Tuổi Ất Tỵ tử vi ngũ hành nạp âm là Phú Đăng Hỏa tương hợp với nạp âm Đại Dịch Thổ của tuổi Kỷ Dậu (2 điểm).
 • Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Phú Đăng Hỏa của tuổi Ất Tỵ (2 điểm).
 • Thiên can
 • Can Kỷ của chủ nhà thuộc hành Thổ tương khắc và chế ngự với hành Hỏa của người xông sinh năm Ất Tỵ (0 điểm).
 • Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương khắc và chế ngự với hành Hỏa của người xông (0 điểm).
 • Địa chi
 • Chi Dậu của gia chủ & chi Tỵ của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Sửu của năm Tân Sửu 2021 và chi Tỵ của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Tỵ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dậu của gia chủ (1 điểm).
 • Tổng điểm:9/12 – tương đối tốt

như thế tuổi Ất Tỵ (Sinh năm 1965) là tuổi tương đối tốt để gia chủ tuổi Kỷ Dậu chọn người xông nhà năm 2021 với thang điểm 9/12.

Chọn tuổi Bính Dần (Sinh năm 1986)

 • Nạp âm: Lư Trung Hỏa (Lửa trong lò)
 • Mệnh: Hỏa
 • tử vi ngũ hành
 • Tuổi Bính Dần năm giới nạp âm là Lư Trung Hỏa tương phù hợp với nạp âm Đại Dịch Thổ của tuổi Kỷ Dậu (2 điểm).
 • Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương phù hợp với nạp âm Lư Trung Hỏa của tuổi Bính Dần (2 điểm).
 • Thiên can
 • Can Kỷ của chủ nhà thuộc hành Thổ tương phù hợp với hành Hỏa của người xông sinh vào năm Bính Dần (2 điểm).
 • Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông (2 điểm).
 • Địa chi
 • Chi Dần của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dậu của chủ nhà (1 điểm).
 • Tổng điểm:9/12 – khá tốt

như vậy tuổi Bính Dần (Sinh năm 1986) là tuổi tương đối tốt để chủ nhà tuổi Kỷ Dậu chọn người xông nhà năm 2021 với thang điểm 9/12.

Chọn tuổi Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016)

 • Nạp âm: Sơn Hạ Hỏa (Lửa trên núi)
 • Mệnh: Hỏa
 • năm giới
 • Tuổi Bính Thân ngũ hành nạp âm là Sơn Hạ Hỏa tương hợp với nạp âm Đại Dịch Thổ của tuổi Kỷ Dậu (2 điểm).
 • Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương phù hợp với nạp âm Sơn Hạ Hỏa của tuổi Bính Thân (2 điểm).
 • Thiên can
 • Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông sinh vào năm Bính Thân (2 điểm).
 • Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông (2 điểm).
 • Địa chi
 • Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dậu của gia chủ (1 điểm).
 • Tổng điểm:9/12 – tương đối tốt

như thế tuổi Bính Thân (Sinh năm 1956, 2016) là tuổi tương đối tốt để chủ nhà tuổi Kỷ Dậu chọn người xông nhà năm 2021 với thang điểm 9/12.

Chọn tuổi Đinh Tỵ (Sinh năm 1977)

 • Nạp âm: Sa Trung Thổ (Đất pha cát)
 • Mệnh: Thổ
 • năm giới
 • Tuổi Đinh Tỵ tử vi ngũ hành nạp âm là Sa Trung Thổ bình hòa với nạp âm Đại Dịch Thổ của tuổi Kỷ Dậu (1 điểm).
 • Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Sa Trung Thổ của tuổi Đinh Tỵ (1 điểm).
 • Thiên can
 • Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Thổ tương phù hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Đinh Tỵ (2 điểm).
 • Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông (0 điểm).
 • Địa chi
 • Chi Dậu của gia chủ & chi Tỵ của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Sửu của năm Tân Sửu 2021 & chi Tỵ của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Tỵ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dậu của gia chủ (1 điểm).
 • Tổng điểm:9/12 – khá tốt

như thế tuổi Đinh Tỵ (Sinh năm 1977) là tuổi tương đối tốt để gia chủ tuổi Kỷ Dậu chọn người xông nhà năm 2021 với thang điểm 9/12.

Chọn tuổi Đinh Dậu (Sinh năm 1957, 2017)

 • Nạp âm: Sơn Hạ Hỏa (Lửa trên núi)
 • Mệnh: Hỏa
 • năm giới
 • Tuổi Đinh Dậu tử vi ngũ hành nạp âm là Sơn Hạ Hỏa tương phù hợp với nạp âm Đại Dịch Thổ của tuổi Kỷ Dậu (2 điểm).
 • Năm Tân Sửu 2021 nạp âm là Bích Thượng Thổ tương phù hợp với nạp âm Sơn Hạ Hỏa của tuổi Đinh Dậu (2 điểm).
 • Thiên can
 • Can Kỷ của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Hỏa của người xông sinh vào năm Đinh Dậu (2 điểm).
 • Năm Tân Sửu 2021 thuộc hành Thổ tương phù hợp với hành Hỏa của người xông (0 điểm).
 • Địa chi
 • Chi Sửu của năm Tân Sửu 2021 và chi Dậu của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Dậu của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dậu của chủ nhà (1 điểm).
 • Tổng điểm:9/12 – khá tốt

Nguồn: https://tuviso.com/xong-dat-nam-2021/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *