Gia Linh tập trượt patin ngã bị em Cò lấy roi vụt vào mông– Em Cò sang nhà anh Gato mượn giày trượt patin về nhà rủ Gia Linh đi tập trượt patin
Gia Linh và em cò đã đến sân đình gần đó có không gian rất rộng để tự học trượt patin! Vì chỉ mượn được một đôi nên Gia Linh tập trước, em cò tập sau. Gia Linh đã có lần tập trượt patin rồi nên đã đi được mặc dù chưa thành thạo thỉnh thoảng vẫn bị ngã. Em cò đôn đốc nhắc nhở Gia Linh bị ngã lấy roi vụt vào mông!
#Bibabibo #GiaLinh #MinhThư

Nguồn: https://indiancinema-analysis.com/

Xem thêm bài viết: https://indiancinema-analysis.com/category/giai-tri

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *