Giá trị tiền tệ theo thời gian của dòng tiền – Giá trị tương lai – Giá trị hiện tạiLý thuyết căn bản trong tài chính và các môn học: Tài chính doanh nghiệp; Quản trị Tài chính; Phân tích đầu tư chứng khoán
* Slide bài giảng và bài học liên quan:

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://indiancinema-analysis.com/category/kinh-doanh/

Related Post

2 Replies to “Giá trị tiền tệ theo thời gian của dòng tiền – Giá trị tương lai – Giá trị hiện tại”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *