Related Post

49 Replies to “Giới thiệu lưỡi câu cá lóc và mồi giả câu lure”

  1. a cho e hỏi tý.e thấy thường mồi sắt nó luôn có chỗ phình ra.đầu hoặc thân là sao z a.để trang trí hay chứa hơi cho cá nổi lên ạ

  2. Đối vs nhái nhảy e nghĩ a nên bỏ phần chốg vướn khi câu nhu v cá táp sẽ lên hơn…e cũg mới chơi nhug bữa test hồ bằg nhái nhảy cũg lên

  3. Lưỡi này thì câu ngon thật. Nhưng thiết kế kiểu này câu cá lóc ở nơi nhiều bèo, cỏ thì câu không đk rồi. Thiết kê sao khi quăng lưỡi không bị mắc vào cỏ rác thì tốt hơn nhiều đó

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *