Related Post

30 Replies to “Giun Sán Sống Kí Sinh Trên Cào Cào , Châu Chấu Ghê Rợn| Lún vlogs”

  1. Chú ỡi lần sâu làm nhớ đeo bao tay vào nhe chú nếu ko bị nhiễm ký sinh đó chú nhất là mấy cái móng tay dài … Bệnh đó

  2. Đây là giun tròn nó vô hại đối với người và động vật nó chỉ ký sinh ở côn trùng thôi

  3. Chia sẻ hay lắm , mình đã xem hết video đăng ký rung chuông luôn , chờ bạn hồi âm
    Cùng hợp tác lâu dài nha

  4. Giun sán sống kí sinh trong cào cào. Nhìn khiếp sợ quá bạn mới ơi. Rảnh ghé mình chơi nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *