Related Post

18 Replies to “Giun sán và Đỉa trong loại cầu vồng que tăm cay 2k từ Trung Quốc”

  1. Chỉ có cái đầu tiên bỏ sẵn từ đầu clip là động đậy thôi, còn mấy cái bỏ sau ko thấy

  2. Cũng tai người vnam hàm rẻ cái gì thích rẻ là mua con kêu cái gì đột kia còn bắt đĩa bán cho người trug quốc con gì rồi nó còn mua con bo ba sọc để nó làm độc bản cho mih người mih diệt người mih ca

  3. https://www.youtube.com/watch?v=94aOAKmsxNk&list=UUVplr5ILULVNjIDM8jICpYA
    mọi người vô xem chú này làm đi Kẹo cầu vồng làm gì có giun đỉa nào chứ

  4. Mấy thằng trung quốc là đồ đáng ghét quá đi muốn giết chết nó cũng từ lâu rồi đấy tức quá đi mà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *