Related Post

47 Replies to “(GKVN) Cách dùng băng cuốn cổ tay và ngón tay”

  1. mình thường gặp những tình huống đẩy với bóng bằng đầu ngón tay xong ngón tay rất đau, bầm tím và sưng lên (kể cả sử dụng găng có xương) là bị gì hả bạn? sử dụng băng quấn ngón có khắc phục được không? mình có nghe bạn mình nói là do lực ngón tay của mình yếu, cần phải tập lực ngón tay thường xuyên, nhưng có tập thì cũng mất khá nhiều thời gian mình cần giải pháp hỗ trợ tạm thời để tiếp tục chơi bóng trong khoảng thời gian luyện tập đó..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *