Gold Sea đưa Chị silent sea sumi đi học múa Trong lúc cô chưa đến các bạn vui đùa cùng nhau#Gold_Sea#Silent_sea#Gato
Hôm nay silent sea đi múa được 3 người đua đi đó là bố của silent sea, gold sea, và chị blue sea nữa. hôm nay là lần đầu bố đưa silent sea đi học múa lên bố đưa đi rất sớm. cô giáo chưa đến các bạn nhỏ vui đùa cùng nhau.

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://indiancinema-analysis.com/category/giai-tri/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *