Related Post

45 Replies to “GTA 5 VIỆT HÓA BỰA #11: ĐÊM "ĐỘNG PHÒNG" ĐAU ĐỚN”

  1. Ad em cài bản việt hóa gta 5 và update đầy đủ sao việt hóa chỉ việt hóa nhiệm vụ mà hội thoại ở trong game của em k việt hóa được ví dụ nhân vật nói nó k hiện hội thoại ở dưới

  2. Ông này rảnh VL. giết người xong đứng ngó cảnh nó đến nó đuổi cho thì cong mông húc chỗ nọ đâm chỗ kia.VL rảnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *