Hài kịch "bạo lực học đường"🖤 trường THPT Lý Tự Trọng😂-đây là tiểu phẩm kịch với tiêu đề là bạo lực học đường😊
-tiểu phẩm nói về cuộc giằng co giữa một bạn học sinh ngoan và một băng gồm các bạn anh chị đại trong trường……..các bạn vẫn không quên ghép nhạc tạo không khí vui vẽ cho tất cả mn❤
-nhiều lớp có thể dựa vào đây để xây dựng kịch bản cho lớp mình😁

Nguồn: https://indiancinema-analysis.com/

Xem thêm bài viết: https://indiancinema-analysis.com/category/giai-tri

Related Post

12 Replies to “Hài kịch "bạo lực học đường"🖤 trường THPT Lý Tự Trọng😂”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *