Hai lá cờ ở Miền Nam sau giải phóngSau ngày 30/04/1975, ở miền Nam, người ta sử dụng hai lá cờ khác nhau. Một lá cờ nửa đỏ nửa xanh, giữa có ngôi sao vàng của chính quyền Cộng hòa Miền Nam Việt Nam và một lá cờ đỏ sao vàng của chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Hai lá cờ này tồn tại song song với nhau cho đến khi Quốc hội nước ta họp kỳ họp thống nhất năm 1976.

Nguồn: https://indiancinema-analysis.com/

Xem thêm bài viết: https://indiancinema-analysis.com/category/giai-tri

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *