Related Post

29 Replies to “HÀN QUỐC tập 2 ll ĐI CHỢ Myeongdong THÁNH ĐỊA SHOPPING Ở HÀN QUỐC (명도 쇼핑 천국에 가다)”

  1. Em rất thích cách anh Bảo review khi đến một nước khác , mỗi nước có một cách sống một nền văn hoá khác nhau , mình đi du lịch là để hiểu biết thêm vùng đất mới con người nơi khác , cùng một chuyện nhưng chỉ cần nhìn thôi là thấy được cách sống của một người rồi

  2. món ăn đường phố hàn quốc nhìn đã quá anh Bảo ơi. anh Bảo xem xem có món gì lạ miệng ngon ngon cơ về vnam làm lain cho gia đình ăn hihi😄

  3. Ca'c ba.n be^n Viet Nam co' coi video cu?a co^ Liziqi chua? Be^n My? va` ca'c nuo'c Ta^y Phuong xo^n xao va` ra^'t ye^u videos co^ ga'i Liziqi na`y. Videos co^ ra^'t co' gia' tri de^? coi va` ho.c ho?i the^m ve^` do`i so^'ng co^ ta. Co^ be' 28 tuo^?i na`y ho^`i co`n nho? so^'ng vo'i me. ghe? bi da'nh da^.p ha`nh ha. Co^ le^n tha`nh pho^' la`m vie^.c tu` lu'c nho? 12-14 tuo^?i gi` do', va` la`m du? thu' nghe^` cu ly lao do^.ng cu.c kho^?. Ma^'y nam sau na`y co^ ve^` so^'ng vo'i ba` no^.i, cham so'c vuo`n tuo.c cu?a ba` va` tu nuo^i tha^n. Lu'c da^`u quay videos co^ co`n ye^'u, va` tho^ so. Ba^y gio` videos co^ co' gia' tri. qua' cho ne^n co' ra^'t nhie^`u nguo`i My?, Ta^y phuong ra^'t nguo?ng mo^ tha^m phu.c co^ Liziqi. Ba^y gio` co^ da? co' 3-4 nguo`i help co^ cho ne^n videos hay va` professional hon. Hie^.n gio` co' bao nhie^u la` anh cha`ng My? va` nuo'c Ta^y Phuong muo^'n dem co^ Liziqi ve^` la`m vo. Videos co^ ra^'t da'ng duo.c coi. Ca'c ba.n O? VN co' the^? la`m duo.c nhu co^ Liziqi na`y thi` se? duo.c Co^ng Tu? de.p trai to'i do'n ve^` ngay. Xem thu? nhe ca'c ba.n. To^i tha^'y videos co^ co' gia' tri ve^` con nguo`i va` xa? ho^.i cho ne^n muo^'n mo`i ca'c ba.n xem va` ne^n ba'c chuo'c co^. Video te^n LIZIQI. Enjoy!

  4. Vợ Chánh dễ thương , vui vẻ hoà đồng với bên chồng . Thấy em ấy giỏi và nhiệt tình quá Bảo , con của chị xem video nói chú Bảo nói tiếng anh mắc cười hihi 😃

  5. Wow! Có Chánh nữa nha (cô biết Chánh qua kênh BH), B nói chuyện ngày càng hay giống Ngọc, chúc gia đình có chuyến đi vui vẻ, thử nhiều món ngon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *