Related Post

4 Replies to “HÀNG MỚI. Thân Máy tỉa hàng rào sử dụng pin Total. Giá 1.200.000đ”

  1. Ức. Bữa em hỏi thì chưa có hàng. Em đi mua cái máy bãi lưỡi có 20cm (cắt rào pin ở VN hiếm), giờ thì hàng về. Ở dưới quê không giàu, mà hàng rào cây nhiều lắm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *