Hấp dẫn, gay cấn từng giây phút với phần thi “Lảy Cỏ” trong buổi liên hoan du lịch Mẫu Sơn 2019Trong buổi liên hoan du lịch Mẫu Sơn như thường niên , năm nay vẫn có những chương trình như những năm trước, đặc biệt năm nay có trình diễn thả diều, đặc biệt hơn trong phần thi Lảy Cỏ với sự góp mặt của nhiều đội chơi đến từ các huyện , năm nay sau 3 năm liên tiếp với ngôi vương của một nhân vật, năm nay đã được thay tên bằng một người mới.
#layco #lienhoandulichmauson #mauson #dulichmauson

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://indiancinema-analysis.com/category/du-lich/

Related Post

One Reply to “Hấp dẫn, gay cấn từng giây phút với phần thi “Lảy Cỏ” trong buổi liên hoan du lịch Mẫu Sơn 2019”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *