#Hát múa: Bác Hồ một tình yêu bao la – Giai điệu tổ quốc – Về với xứ Thanh (Đơn vị xã Thăng Thọ)Chương trình nghệ thuật tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Nông Cống năm 2019. #Hát múa: Bác Hồ một tình yêu bao la – Giai điệu tổ quốc – Về với xứ Thanh. Nội dung chương trình được các ca sỹ và diễn viên không chuyên xã Thăng Thọ huyện Nông Cống thực hiện.

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://indiancinema-analysis.com/category/giai-tri/

Related Post

11 Replies to “#Hát múa: Bác Hồ một tình yêu bao la – Giai điệu tổ quốc – Về với xứ Thanh (Đơn vị xã Thăng Thọ)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *