#Hát múa: Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam; Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác; Về với xứ Thanh.Chương trình nghệ thuật tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Nông Cống năm 2019. #Hát múa: Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam; Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác. Về với xứ Thanh Nội dung chương trình được các ca sỹ và diễn viên không chuyên xã Thăng Bình huyện Nông Cống thực hiện.

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://indiancinema-analysis.com/category/giai-tri/

Related Post

20 Replies to “#Hát múa: Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam; Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác; Về với xứ Thanh.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *