Hát múa Đất nước trọn niềm vui giảinhì huyện Iagrai CS Phạm Văn Tuyển cùng tốpmúa chi Đoàn Tân AnTiết mục Hát múa đất nước trọn niềm vui của hội cựu chiến binh thôn Tân An tham gia liên hoan văn nghệ chào mừng ngày thành lập hội cựu chiến binh Việt Nam.
Thành phần
– Người hát đồng chí Phạm Văn Tuyển hội viên hội cựu chiến binh thôn Tân An.
– Tốp múa gồm 10 người trong đó 6 nữ và 4 nam của chi đoàn thôn Tân An.
**** Kết quả đạt giải nhì huyện Ia Grai năm 2019.

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://indiancinema-analysis.com/category/giai-tri/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *