Related Post

41 Replies to “#Hát múa Dòng máu lạc hồng.”

  1. Bài Dòng Máu Lạc Hồng được biên đạo múa rất hay, ý nghĩa, cám ơn bạn nhiều bạn hiền ơi

  2. Đúng là phí phách của con cháu rồng tiên. Dẫu ngàn năm sau vẫn để lại cho đời một phí phách anh hùng. ngàn đời lưu danh… Bài múa con cháu lạc hồng quá hào hùng và tuyệt vời 👍👍👍👍

  3. Dòng máu Lạc Hồng, truyền cho chúng ta ngọn lửa yêu nước yêu giống nòi, bài này mình nghe từ khi anh Đan Trường hát, và thích từ đó luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *