#Hát múa: Sầm Sơn in dấu chân Người – Khúc tình ca Thanh Hoá – Việt Nam gấm hoa (Đv xã Công Liêm)Chương trình nghệ thuật gồm ba bài hát múa: Sầm Sơn in dấu chân Người; Khúc tình ca Thanh Hoá; Việt Nam gấm hoa do các diễn viên không chuyên của đơn vị xã Công Liêm trình diễn. Chương trình tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Nông Cống năm 2019

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://indiancinema-analysis.com/category/giai-tri/

Related Post

20 Replies to “#Hát múa: Sầm Sơn in dấu chân Người – Khúc tình ca Thanh Hoá – Việt Nam gấm hoa (Đv xã Công Liêm)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *