Related Post

4 Replies to “Hiệu chỉnh trang văn bản trong Word 2010”

  1. S máy e khoảng cách từ dòng này sang dòng khác lớn vậy ạ lm s cho khoảng cách nhỏ lại vậy ạ

  2. ở word 2016 khi e cài đường lề bao quanh văn bản thì nó hiện luôn các đường lề ngang cho từng hàng… muốn bỏ các đường lề ngang cho từng dòng thì làm thế nào ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *