Related Post

4 Replies to “Hoàng Thùy Linh dạy múa cho dàn dv Về nhà đi con tranh giải VTV”

  1. Lúc thấy Hoàng Thùy LInh rap trong bài "ĐMNCMN" thì mình tưởng chị là người Nam, ai ngờ xem video khá bất ngờ khi chị là người miền Bắc hihi
    #teamHoangThuyLinh
    #VeNhaDiCon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *