Học Online Kết Hợp Đánh Giá Năng LựcXây dựng hệ thống Đào tạo Online E.learning kết hợp Đánh giá năng lực theo đặc thù riêng của Doanh nghiệp sẽ giúp cho:
– Đánh giá năng lực để tuyển, bổ nhiệm, kế thừa chính xác hơn 90%.
– Quảng cáo thương hiệu, sản phẩm thân thiện. Hơn 99% ứng viên khát khao được trải nghiệm.
– Cắt giảm hơn 80% chi phí tuyển dụng,
– Cắt giảm hơn 50% chi phí đào tạo ban đầu.
– Cắt giảm hơn 100% chi phí đào tạo phát triển.
– Giảm hơn 99% nhân viên có năng lực đồng bộ.
– Giảm hơn 80% nhân viên tăng năng suất
– Tỷ lệ % nhân viên hài lòng, trung thành tăng cao.
Là hệ thống link trực tiếp đến chiến lược.

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://indiancinema-analysis.com/category/kinh-doanh/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *