Hội diễn văn nghệ xã Vũ Lạc – tiết mục "Hát múa Đất nước trọn niềm vui" (Thôn Tam Lạc) – 2019Hội diễn văn nghệ xã Vũ Lạc – tiết mục “Hát múa Đất nước trọn niềm vui” (Thôn Tam Lạc) – 2019

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://indiancinema-analysis.com/category/giai-tri/

Leave a Reply