Related Post

8 Replies to “Hôm nay ống nước nhà bị hư lôi đồ nghề ra sửa chỉ phí chỉ 17.000đ. Quá rẻ khi anh em tự tay làm.”

  1. Máy này hàn phải nó có khả năng nối 2 ống bằng nhau mới hay. Như ống 34 nối tiếp nhau không cần đầu nối như vậy mới tuyệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *