Hợp tác xây dựng Tư vấn Trái Thanh Long Việt Nam/ Pilot AI Consultancy App for Vietnam Dragon FruitsNgày 15/11, tại TP.HCM đã diễn ra Hội thảo khởi động “Hợp tác thí điểm xây dựng Ứng dụng Tư vấn nông nghiệp đối với Trái Thanh Long ở Việt Nam” được tổ chức bởi B.O.M Software và Trung tâm Nông nghiệp và Sinh học Quốc tế (CABI) cùng Công ty TNHH nông sản Nhất Điền. Chương trình này tập trung ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phát hiện bệnh lý, sâu bệnh, sau đó phân tích, đưa ra giải pháp giúp người trồng cây thanh long tại Việt Nam đưa ra các quyết định đúng đắn, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh một cách dễ dàng hơn bao giờ hết.
Ladies and Gentlemen! On November 15, in Ho Chi Minh City, the Inception Meeting of “the Pilot Collaboration on Developing an Application on Agricultural Consultancy for Dragon Fruit in Vietnam” was held by B.O.M Software in collabotion with Center for Agriculture and Bioscience International (CABI) and Nhat Dien Agricultural Company. This collaboration program focuses on applying artificial intelligence (AI) in identifying pest and deseases, then analyzing and giving solutions to help dragon fruit growers in Vietnam to make right decisions appropriated with conditions and circumstances easier than ever.
The television reportage uses some information, data provided by CABI

source: https://indiancinema-analysis.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://indiancinema-analysis.com/category/kinh-doanh/

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *